Algemeen bericht

Met een heel warm gevoel, kijken we terug naar “Kerst op de speelplaats”
van 20 december 2019.
Meer dan 50 grote en kleine bakkers van alle klassen van de kleuter- en
lagere afdeling zorgden samen voor een groot aantal koeken, cupcakes,
wafels, speculaas, taarten,… De totale opbrengst, maar liefst 1404 euro,
gaat dit jaar naar “Mediclowns”. Deze VZW stuurt clowns om een lach te
brengen bij kinderen die medische zorgen nodig hebben.
Dankjewel aan iedereen die op één of andere manier heeft bijgedragen aan
deze actie !

Nieuws uit onze klassen