Nieuws

De kinderraad is een adviesraad waarin leerlingen vanaf het 3de leerjaar zetelen.
Maandelijks komt de kinderraad samen om te vergaderen over zaken die de kinderen
van de Kindercampus Tuinwijk aanbelangen.
Tijdens de vergadering van de ouderraad stelde een afvaardiging van de kinderraad
haar programma voor dit schooljaar voor.
De kinderen willen o.a. werk maken van gezonde weken en een voetbaltornooi.
Ook het werken met toiletverantwoordelijken wordt opnieuw opgestart.
De kinderraad vraagt aan de ouderraad financiƫle ondersteuning bij de aankoop
van nieuwe boeken en materialen voor de speelboxen.
De ouderraad dankte de kinderen voor deze leuke initiatieven en bekijkt
op welke manier zij de volgende weken en maanden kunnen ondersteunen.

Nieuws