Nieuws

Wie wil helpen verteltassen maken?

Onder begeleiding van Juf Eveline en Juf Jorinde worden boeiende verteltassen gemaakt.
Tassen met daarin mooie verhalen in boekvorm, maar ook spelletjes, doe-opdrachten, … in het thema van het verhaal.
Hiermee kunnen juf en meester in de klas creatief aan de slag met een verhaal en wordt voorlezen in de klas
– en zelf lezen – een stuk leuker.
Heb je creatieve handen? Lees je graag een verhaal voor? Knutsel, teken of ontwerp je graag?
Ben je erg handig met de computer en wil je een paar uur per maand vrij maken om je creatieve talenten te gebruiken
voor de school, neem dan contact op met juf Eveline, juf Jorinde of schoolleider Greetje Goossens.
Kom af! We kunnen alle hulp gebruiken.
In ruil krijg jij een gezellige avond met leuk gezelschap, verse koffie, en veel blije gezichtjes van onze juffen,
meesters en kinderen!

Verteltassen is een initiatief van  .

Nieuws