Thuisonderwijs & Examencommissieschool

Examencommissieschool

Thuisonderwijs & Examencommissieschool

Het recht op onderwijs is een fundamenteel recht dat algemeen erkend is.
Het is opgenomen in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.
In de Belgische grondwet is dit recht opgenomen onder de vorm van leerplicht.

Net zoals scholen bepaalde voorwaarden in acht dienen te nemen, dienen ook de ouders die de keuze maken voor huisonderwijs bepaalde voorwaarden te respecteren.

Zo heb je, om in orde te zijn met de leerplicht, uw keuze voor huisonderwijs schriftelijk moeten melden aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Op deze wijze verklaarde je je ook akkoord met de controle op het huisonderwijs door de Vlaamse Onderwijsinspectie.