KT Scholengroep

KT Scholengroep

Onze scholengroep omvat 8 scholen, elk met hun eigenheid en kleur. Over de scholen heen vormen we meer dan 2000 kinderen en maken hen wegwijs in de moderne maatschappij.

Een nieuwe missie

De KT-scholen werkten het laatste jaar bijzonder intensief aan een nieuw beleidsplan. We formuleerden, vanuit het besef van een snel wijzigende maatschappij, een vernieuwde missie.

We willen kinderen voorbereiden op het omgaan met de vele veranderingen. De scholengroep ziet het als haar uitdaging om nieuwe trends en noden in de samenleving te blijven verkennen en te integreren.

In onze missie staan drie sporen centraal: talentontwikkelingbezieling én ervaringsgericht onderwijs.

Vanuit die drie sporen inspireren en belichten we de volgende jaren onze klas- en schoolpraktijk. Het tempo van de veranderingen wordt in overleg afgesproken. Ook dit jaar gaan we hier samen mee verder.

Kathee

Kathee is onze nieuwe KT-figuur. Ze is uniek, staat voor onze identiteit en vertaalt de waarden en krachten van ons netwerk. Voor de buitenwereld is Kathee onze ambassadeur. Vanuit de lucht kijkt ze neer op onze 8 scholen, verspreid over 12 locaties.
Haar reuzengestalte staat voor visie en toekomst in onze wereld waarin verandering de enige constante is.
De KT-scholen willen bereiken dat kinderen én medewerkers een actieve rol opnemen in een steeds veranderende maatschappij.
Ze focussen op talentontwikkeling, bezieling en ervaringsgericht onderwijs.

 

Kathee stapt met je mee

2000 kinderen in de voetstappen van Kathee…
Onze Kathee is een reuzin. Zij kijkt vanuit de wolken naar onze scholen en onze leerlingen.
Maar wat dat nu precies betekent, kan je hieronder terugvinden.

Introductiefilmpje Kathee
Filmpje geboortefeest Kathee
Kathee persverhaal
HBVL- Kathee academie van start