Wat doet de ouderraad?

Wat doen we?

Onze missie

De missie van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedings­gemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

 

Betrokkenheid

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

Doel

De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

  • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders.
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met de directie.
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

Initiatieven en activiteiten

Kort overzichtje bij van de activiteiten die we (mee) organiseren:
– Pastavond
– Kerst op de Speelplaats
– Grootouderdag
– Ouderquiz
– Schoolfeest
– Receptie 6de leerjaar
– Gezellig Samenzijn
Initiatieven die we financieel ondersteunen:
– Aankopen educatief materiaal
– Kosten voor busvervoer
– Balpennen voor leerlingen 1ste leerjaar
– Actie fruit op school
– Voorstellen van de kinderraad
– Initiatieven uit het verleden:
krijtborden op de speelplaats, nieuwe touwen voor klimtoestel,
belijning op de speelplaats, verf- en interieurwerken gang kleuters,
re-styling turnzaal, …