Bericht uit klas 2J

I.k.v. ons thema ‘beroepen’ tekenden de kinderen van het 2de leerjaar per
twee een portret van de ander. Nadien mocht eenieder zijn eigen portret met
attributen aanvullen, waardoor het duidelijk werd welk beroep zij in de
toekomst zouden willen gaan uitvoeren. Er kwamen knappe werkjes uit voort!

Nieuws uit onze klassen